„GDPR HALADÓKNAK”

JELENTKEZÉSI LAP / MEGRENDELÉS

Név

Kapcsolattartási adatok*

Megrendelem a részvételt 2 + 1 napra, a választott ágazati nap(ok):

A kitűzőn nem kérem a nevem feltüntetését

„No photo” jelzést kérek

Kérek máskor is tájékoztatást a Dataprotection.eu Kft. konferenciáiról*

E-mail cím:

Számlázási adatok:

A számlán szereplő név:

Cím:

Adószám:

Szervezett ebédet kérek:

Egyéb kérés:

*Ha korábban ezeket az adatokat cégünknek megadta, kérjük hagyja a mezőt üresen.

A jelen megrendelő kitöltésével Ön megrendeli a 2017. október 2-án és a kívánság szerint a külön ágazati napon (a program szerint október 4-6 közötti valamelyik napon) megrendezésre kerülő képzésen történő részvételét. A konferencia díja két napra: 60.000 Ft + Áfa, további ágazati napon történő részvétel esetén ezekre a napokra 25.000.- Ft + Áfa. Kizárólag ágazati napra történő jelentkezés esetén a részvételi díj 35.000.- Ft + Áfa. A díj a jelentkezésre válaszul kiállított díjbekérőn szereplő időpontban esedékes.

A részvételi díj az étkezés ellenértékét nem tartalmazza. A szervezett étkezés díja 5000 Ft + Áfa/fő. Amennyiben ilyen étkezésre igényt tart, azt a számlán közvetített szolgáltatásként tüntetjük fel.

Lemondás: 2017. szeptember 1-ig a díj 50%-át térítjük vissza. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni a díjat, azonban átruházhatja másra a részvételi lehetőséget.

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

(az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény 20.§ szerint)

Az adatszolgáltatás önkéntes, illetve a számviteli bizonylatok esetében kötelező. A jelentkezési lap kitöltésével Ön megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

adatkezelő: Dataprotection.eu Kft., 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.,

adatvédelmi felelős: Dr. Soós Andrea Klára, andrea.soos@dataprotection.eu

az adatkezelés célja és időtartam: (1) a rendezvény szervezése és megtartása céljából a kapcsolattartási adatokat a konferencia anyagainak utólagos elküldéséig; (2) a számlázási adatokat a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 évig; (3) amennyiben külön hozzájárulást ad hírlevél vagy értesítések küldésére, úgy ebből a célból a kapcsolattartási adatokat (név, e-mail cím) visszavonásig, illetve (4) a jelentkezési lapot a megrendelés megtörténtének alátámasztására a Ptk. 6:22. §-ában szabályozott 5 éves elévülési ideig kezeljük.

az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, az Ön és a Dataprotection.eu Kft.  között létrejövő szolgáltatási szerződés és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

adatfeldolgozó: Host Europe GmbH., 51149 Köln, Welserstr. 14., Németország (tárhelyszolgáltató)

Az adatokat más adatkezelőnek, adatfeldolgozónak nem adjuk tovább.

jogorvoslat: Ön kérheti adatainak törlését és helyesbítését illetőleg zárolását a következő e-mail címen: adatvedelem@dataprotection.eu  Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu)

A rendezvény házirendje és adatkezelési szabályzata: www.dataprotection.eu/adatkezelesi

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-109605/2016 (marketing-adatkezelés)

Kelt:

Név:

Aláírás: