Dr. Jóri András, PhD, ügyvéd, 2008 és 2011 között Magyarország adatvédelmi ombudsmanja. 1997-ben frissen végzett jogászként kezdte karrierjét az Adatvédelmi Biztos Irodájánál, ahol főképp banki illetve internetes adatkezeléseket vizsgált, s ezeket több hónapig tanulmányozta a brit társhatóságnál is. 1999-ben rendszerinformatikus szakképesítést szerzett. 2000-ben tette le a jogi szakvizsgát, és 2001-től 2008-ig ügyvédként az elsők között épített ki adatvédelmi praxist egy vezető magyar ügyvédi irodával együttműködve. Ügyfelei között volt vezető direktmarketing-cég, több bank és biztosító, hitelreferencia-szolgáltatók, stb. Ugyanezen időszak alatt az Internetszolgálatók Tanácsa jogi tanácsadó testületének tagja, a hazai domainjog egyik megalapozója. 2008 szeptemberében az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára az összes párt támogatásával, konszenzussal választotta adatvédelmi biztossá. Ombudsmani mandátuma alatt az adatvédelem és a nyilvánosság megfelelő egyensúlyára helyezte a hangsúlyt, meghozta az első jelentős hatósági határozatokat az adatvédelem terén, és fajsúlyos szereplővé tette a magyar adatvédelmi hatóságot az európai és tágabb nemzetközi együttműködésben. 2011-től, mandátuma végétől külföldön dolgozott, több ország adatvédelmi jogának kialakításában és fejlesztésében vett részt a nagy tanácsadó cégek által implementált EU-projektek vezetőjeként és szakértőjeként. 2017 elején tért vissza Magyarországra, ahol ügyvédként és a vezetése alatt álló Dataprotection.eu Kft. keretében színvonalas, innovatív, megbízható adatvédelmi szolgáltatásokat kíván nyújtani az adatkezelőknek. 2010-ben védte meg PhD-dolgozatát, amely az adatvédelmi jog generációs felosztásáról szól. Az MTA köztestületének tagja, az első hazai adatvédelmi jogi kommentár (és számos szakcikk) szerzője, ezen kívül angol nyelven is publikál peer-reviewed cikkeket és könyvfejezeteket a terület jelentős folyóirataiban és kiadóinál. A tekintélyes német Nomos kiadónál 2019-ben megjelenő angol nyelvű GDPR-kommentár egyetlen kelet-európai szerzője.

Dr. Soós Andrea Klára ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász. 1997 óta foglalkozik adatvédelemmel, kezdetben a Gazdasági Versenyhivatalnál dolgozott vizsgálóként, ahol marketing adatkezeléseket is vizsgált. 2000-ben közgazdasági diplomát is szerzett és európai jogi szakértői képesítést kapott. 2001-től 2008-ig ügyvédként az egyik amerikai nemzetközi iroda IT csoportjában foglalkozott adatvédelmi és reklámjogi ügyekkel, ezt követően egy nemzetközi ügyvédi hálózat magyarországi tagjaként a munkahelyi adatkezelésekhez kapcsolódó ügyekkel foglalkozott. Ezt követően csatlakozott a Dataprotection.eu Kft-hez. Ügyfelei között volt több vezető marketing-cég, FMCG vállalkozás, egészségügyi szolgáltató, bank, biztosító, startup vállalkozás. 2000-től az Internetszolgálatók Tanácsa jogi tanácsadó testületének alelnöke, a hazai domainjog egyik kifejlesztője. Közgazdászként a marketing adatkezeléseket gyakorlati szemlélettel kezeli.Ügyvédként elsősorban peres gyakorlata a kiemelkedő, személyiségi, munkajogi és közigazgatási perekben egyaránt jártas, beleértve az adatvédelmi (személyiségi jogi vonatkozású) büntetőügyeket illetőleg belső fraud vizsgálatokat is. Az adatvédelmi jog c. kézikönyv (és számos szakcikk) szerzője, ezen kívül angol nyelven is publikál (BNA, Privacy Laws & Business, World Data Protection Report, Labour Planet, stb). 2018-ban adatvédelmi szakjogász képzettséget is szerzett, az Európai Munkajogászok Egyesületének (EELA) egyetlen magyar igazgatósági tagja.